Clicky

De Liftinstituut Veiligheidscheck – de toets van functionele machineveiligheid

De veiligheidscheck is geschikt voor goederenheffers, kleingoederenliften, heffers in productielijnen, schaartafels en platformliften.
Hoe veilig zijn deze installaties, ondanks de CE-markering, na montage en installatie? De veiligheidssituatie kan er hierna heel anders uit zien.

 

Een CE-verklaring geeft alleen aan dat uw installatie aan de geldende eisen voldoet. Met de veiligheidscheck laat u zien dat uw installatie in de praktijk juist is geïnstalleerd en veilig functioneert. En, u staat sterker in aansprakelijkheidskwesties.

 

Uw installatie op essentiële punten gecheckt.

Uw installatie wordt door de inspecteur van Liftinstituut getoetst op functionele veiligheid. De inspecteur kijkt of de installatie juist is opgesteld en elektrisch correct is aangesloten, en of alle aanwezige veiligheidsvoorzieningen werken. Ook controleert hij of de essentiële veiligheidsrisico’s voor zowel gebruikers als onderhouds- en inspectiemedewerkers afdoende zijn weggenomen.

 

Is bijvoorbeeld alles in het werk gesteld om val- en beknellinggevaar te voor- komen? En zijn er noodvoorzieningen aanwezig zoals een nood-daalvoorziening? Met de heldere rapportage van onze inspecteur heeft u na afloop een duidelijk beeld van de veiligheid van uw installatie.

Voor vrijblijvende informatie:

  LIFTINSTITUUT
  Buikslotermeerplein 381
  1025 XE Amsterdam
  The Netherlands

   

  © Liftinstituut 2020